Klinsept vedel desinfitseerimisvahend kätele 5L

24.90

Efektiivne kiirdesinfektsioonivahend käte põhjalikuks desinfitseerimiseks korralikku kätehügieeni nõudvates tingimustes:

  • meditsiini- ja õppeasutustes,
  • büroo- ja teenindussaalides,
  • ühiskondlikes ruumides ja kodustes tingimustes.

Klinsept on viiruseid inaktiveeriv ja laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitades Gram”+” ja Gram”-” negatiivset bakteriaalset mikrofloorat inimnahal.

Vahend on mõeldud kasutamiseks lahjendamata kujul.

Puhastele kuivadele kätele kanda 2-3ml Manusepti ja hõõruda alkoholi aurustumiseni (umbes 10 sekundit), mitte unustada ka sõrmede vahelt desinfitseerida. Mitte loputada!

Eeldatav kättetoimetamise aeg: 28.09.2021 Tootekood: KLINSEPT Kategooriad: ,

KLINSEPT desinfitseerimisvahend

Käte desinfektsioonivahend

Biotsiidi registreerimistunnistuse nr. 1908/20

KASUTUSVALDKOND

Efektiivne piirituse baasil kiirdesinfektsioonivahend käte põhjalikuks desinfitseerimiseks tervishoiu- ja lasteasutustes, ühiskondlikes ruumides, kodustes ning kõrgendatud kätehügieeni nõudvates tingimustes.

Klinsept sisaldab nahka kaitsvaid ja pehmendavaid ühendeid.

OMADUSED

Klinsept on bakteritsiidne (hävitab Gram”+” ja Gram”-”bakteriaalset mikrofloorat inimnahal), fungitsiidne, viiruseid inaktiveeriv.

KASUTUSJUHEND

Vahend on mõeldud lahjendamata kasutamiseks.

Puhastele kuivadele kätele kanda 3-5ml Klinsepti ja hõõruda kuivamiseni (umbes 15 sekundit), mitte unustada ka sõrmede vahelt desinfitseerida.

Mitte loputada!

KOOSTIS

100g tootes etanool 75g (Toimeaine CAS 64-17-5/ EC 200-578-6), C12–16- alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid (ADBAC/BKC (C12–16)) 0,5g (Toimeaine CAS 68424-85-1/EC 270-325-2).

pH 7,1

OHUTUS

Ettevaatust: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Väga mürgine veeorganismidele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada..

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemalda kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse korral, pöörduda arsti poole. Halva enesetunde korral võta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

Pakend: 80ml, 0,45L, 0,5L 1L plastpudel, 5L, 10L, 20 plastkanister

Bränd

Klinkem

Küsi hulgipakkumist